camera obscura

Description
  • Technika zdjęć – własnoręcznie wykonana kamera otworkowa – negatyw 30x40 cm (błona ortochromatyczna) – odbitka stykowa 30x40cm na papierze czarno-białym.

  • W zdjęciach otworkowych dostrzegam swobodniejsze, bardziej indywidualne możliwości kreowania rzeczywistości niż w fotografii tradycyjnej i cyfrowej. Cechy camery obscury są bardziej pierwotne, ale mogą też pozwalać rejestrować pełen “realnych” szczegółów analogowy obraz, w którym jednak pewne elementy kontrastują i odbiegają od rzeczywistości (widzianej przez ludzkie oko). Poruszający się w czasie światło-cień, szeroka perspektywa, ruchoma przestrzeń (obiekty, pewne zdarzenia), brak obiektywu itp. wpływają na obraz, który nie jest “krótką” zatrzymaną chwilą, lecz wyraźnym przedziałem czasowym, w którym może wiele się zdarzyć oraz zmienić. Obraz taki może za każdym razem nieść w sobie jakąś tajemnicę, która pociąga…

About my technique:

  • handmade pinhole camera – negative: 30x40cm (ortochromatic graphic film) – direct-print exposure: 30x40cm (B/W paper).

About pinhole photography:

  • I notice pinhole pictures more uninhibite and I find more personal possibilities to create and describe surrounding reality. That’s why I am oriented to Camera Obscura photography. Even in advance of traditional and digital photography solutions.
    Features of Camera Obscura are more primitive but also open a window for the opportunity to preserve full of “realistic” details, “wide” picture but also an element highly contrasted and inconsistent with
    reality parts of image seen by the human-eye. Blured and motioned chiaroscuro or wide perspective, “movable” objects or quantity of small changes, subjective image mapping, etc.
    All of this affects for the image which is not only “short” fixed moment but a shot of transition and also the outright time interval wherein a lot of events take place. The picture of that kind became more mysterious and inspiring.
Type
limited, analog, art print, camera obscura, pinhole, black and white, b&w, landscape, darkroom, forest, wood, tree, sea, lake, water, sand