Name

Radosław Anger

About

2016:

 • prezentacja autorska - Biibliioteka Publiczna, Książ Wlkp.

 • wystawa fotografii "Czaso-przestrzeń", dj-set - klub Magnetoffon - Gorzów Wlkp.

 • wystawa kolektywu fotograficznego Świetlica - "Szklane Domy" - fotografie indywidualne członków - MDK Wągrowiec


  2015:

 • wystawa "Moja Wielkopolska - analog (aneks)" Dom fotografii (dawna księgarnia ul. Gwarna, Poznań)


  2013:

 • zbiorowa wystawa "Początek Drogi" - Miejski Dom Kultury w Wągrowcu


  2011:

 • IV Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej - O F F O 2011 -
  http://www.offo4.dl.pl/

 • udział w realizacjach kolektywu fotograficznego "Świetlica" - Poznań - http://www.swietlicafotograficzna.pl/

 • wystawa fotografii otworkowej w cafe Baza-Wilda oraz na festiwalu Czerwonych Drzwi - cafe Zielona Gęś, Poznań


  2010:

 • udział w międzynarodowym Festiwalu Fotografii Otworkowej - ISERLOHN 2010, Niemcy - http://iserlohn.de/Pinhole-Iserlohn-2010.2406.0.html

 • udział w wystawie O F F O-objazdowe - galeria BWA, Zielona Góra - http://bwazg.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=442&Itemid=1


  2009:

 • wyróżnienie w konkursie "Zdjęcie roku" - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu - http://www.wbp.poznan.pl/index.php?mode=aktualnosci_wbp&action=main&menu=1&id=28383&lang=PL

 • III Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej - O F F O 2009 - http://www.offo2009.ovh.org/

 • członek kolektywu fotograficznego "Ś w i e t l i c a" - Poznań

 • III miejsce i wyróżnienie w konkursie fotograficznym "Wodne skojarzenia" oraz udział w wystawie po konkursowej - Plac Wolności, Poznań - http://www.aquanet.pl/o_firmie/?pid=133

 • Światowy Dzień Fotografii Otworkowej - http://www.pinholeday.org/gallery/2009/index.php?id=2687


  2005 - 2009:

 • udział w warsztatach i projektach bębniarsko-muzycznych LabPiR - C.K. Zamek, Stara Drukarnia w Poznaniu oraz gra w zespole Republika Czadu


  2004:

 • uczestnik wystawy fotografii - Galeria Bezdomna - Stary Browar, Poznań


  2002:

 • absolwent Wielkopolskiej Szkoły Fotografii (Poznań) oraz praca dyplomowa pt. "Fotografia otworkowa" - pokaz prac otworkowych w schronisku Strzecha Akademicka (Karpacz Górny)
  2011:

 • Participation in the Fourth Nationwide Pinhole Photography Festival “O F F O 2011 Festival”,
  details: http://www.offo4.dl.pl/

 • Participation in the execution of photographic collective "Świetlica" - Poznań
  details: http://www.swietlicafotograficzna.pl/

 • Pinhole photography exhibition in the Base-Wilda Cafe and on the "Red Doors Festival" - Green Goose Cafe, Poznań


  2010:

 • Participation in the international Pinhole-Festival - Iserlohn, Germany
  details: http://iserlohn.de/Pinhole-Iserlohn-2010.2406.0.html

 • Membership and participation in Tour-exhibition by O F F O - BWA Gallery - Zielona Góra (Poland),
  details: http://bwazg.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=442&Itemid=1


  2009:

 • Distinction In photographic contest „Picture of The Year” organized by Provintial Public Library of Poznań City (Poznan,Greater Poland, PL),
  details: http://www.wbp.poznan.pl/index.php?mode=aktualnosci_wbp&action=main&menu=1&id=28383&lang=PL

 • Participation in the Third Nationwide Pinhole Photography Festival “O F F O 2009 Festival”,
  details: http://www.offo2009.ovh.org

 • Since August 2009 member of the photographic collective “ŚWIETLICA” recognizable in local and nation-wide photographic milieu.

 • Third place and distinction in the photographic contest “Wodne skojarzenia” (“Water associations contest”) and also participant of a summary exhibition organized after contest at “Plac Wolności” in city center of Poznań (Freedom Square,Poznan,Greater Poland,PL),
  details: http://www.aquanet.pl/o_firmie/?pid=133

 • Participant of Worldwide Pinhole Photography Day –
  details about membership: http://www.pinholeday.org/gallery/2009/index.php?id=2687


  2005 - 2009:

 • member and activist of “Republika Czadu” musician collective oriented to drums and percussion instruments, participant of plenty of workshops and projects.


  2004:

 • Participant of “Homeless Gallery Project” organized by Stary Browar, Poznań.


  2002:

 • Graduate of Polish Photography School, diploma – degree work regarding “Pinhole photography” - participant of the exhibition of Pinhole in Strzecha Akademicka Hostel(Academic Hostel) (Karpacz Górny, PL).

Specialties

 • photography
 • landscape
 • b&w
 • limited - analog print
 • pinhole

Skills

 • camera obscura
 • pinhole
 • darkroom
 • analog camera
 • b&w film
 • color film
 • photoshop